IMATGE CORPORATIVA

Us presentem alguns exemples de peces gràfiques d’imatge corporativa treballades pels nostres clients:
creació de marca, targetes, papers de carta, sobres, carpetes, calendaris, desplegables, flyers, díptics, tríptics, quadríptics, folletons, folders…